Verzuimfocus

Verzuimfocus helpt werknemers verantwoord op de werkvloer terug te keren

Voor werkgevers

Bij ziekte en verzuim van werknemers moet je als werkgever zelf de regie kunnen voeren. U bent immers verantwoordelijk voor de complete uitvoering van het verzuimbeleid. Door de Wet Verbetering Poortwachter is het complexe materie geworden om verzuim en schadelastbeperking zelf te beheren. Verzuimfocus biedt daarom pakketten op maat om u bij verzuim te ondersteunen. Dankzij onze flexibele en proactieve benadering van de verzuimproblematiek bieden wij u alleen de kennis en kunde die u echt nodig heeft. Het resultaat is een duurzame aanpak van het ziekteverzuim met aandacht voor de gezondheid van werknemers, kostenbesparing en rendement.

Voor werknemers

Wanneer je ziek bent, wil je uiteraard zo snel mogelijk beter worden. De meeste mensen kunnen na een korte tijd hun werk hervatten. Sommige mensen zijn door hun klachten helaas langer gedeeltelijk of helemaal weg van de werkvloer. Dan wordt ziek zijn soms ingewikkeld omdat wetgeving een rol gaat spelen. Verzuimfocus begeleidt u in deze fase met deskundig advies en kijkt samen met u naar uw mogelijkheden. De begeleiding is altijd tweezijdig: met respect voor u als mens en met duidelijkheid over de regels. Zo brengen wij met u in kaart wat u nodig heeft om passend en duurzaam het werk te hervatten. Daarin bent u samen met de werkgever de kennisdrager: als geen ander kunt u samen tot oplossingen komen.

Onze Diensten

Verzuimbegeleiding

De verzuimbegeleider heeft vanaf de eerste dag van ziekte contact, inventariseert mogelijkheden voor eigen of aangepast werk en adviseert welke actie moet worden ondernomen. Meer informatie

Case Management

De casemanager van Verzuimfocus slaat de brug tussen werkgever en werknemers en co├Ârdineert objectief de informatiestromen tot aan het moment van herstel. Meer informatie

Bedrijfsartsen

De onafhankelijke bedrijfsarts brengt een advies uit in het belang van de gezondheid van de werknemer. Onze kernwaarden staan centraal: korte lijnen, goede communicatie en helder advies. Meer informatie

Arbeidsdeskundigheid

De arbeidsdeskundige biedt een passende oplossing voor werknemer en werkgever.
U kunt op Verzuimfocus rekenen tijdens re-integratie, verzuim en ter preventie hiervan. Meer informatie

Direct contact opnemen

Bel ons direct!
088-4560456

Verzuimfocus biedt altijd een verzuimoplossing op maat. Welke werkzaamheden rondom verzuim kan uw organisatie zelf uitvoeren? Welke werkzaamheden kunt u nog niet zelf uitvoeren? En welke werkzaamheden besteedt u liever uit? Neem contact met ons op en we lichten graag toe wat Verzuimfocus voor uw organisatie kan betekenen!.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam